• +977- 025-536317, 025-538317
    info@miteribank.com.np
  • Today is 2024-02-28
  • Miteri Development Bank Limited
    Head Office Mahendrapath, Dharan-12

Interest RateRates: Effective from 1st Falgun 2080 (13th February 2024)

Nature of Deposit Minimum Balance Interest Rate
Saving of Deposit   On Daily Basis
Staff Saving A/C 500.00 4.00%
General Saving A/C 1,000.00 4.00%
Premium Saving A/C 5,000.00 4.00%
Chelibeti Bachat A/C 500.00 4.00%
Share Deposit 200.00 4.00%
Social Security A/C 0.00 4.00%
Miteri Kiddy Bank 100.00 4.00%
Gorkha Bachat A/C 1,000.00 4.00%
Money Plus A/C 1,000.00 4.00%
Miteri Prime A/C 10,000.00 5.75%
Miteri Super Saving A/C 50,000.00 6.00%
Miteri Call A/C   0 - 2.00%
Fixed Deposit for Individual Quarterly Interest Payable
3 Month above and upto 1 year Fixed Deposit   8.50%
Above 1 Year Fixed Deposit   9.00%
Corporate Fixed Deposit  6 Month above up to 1 Year   6.50%(+0.50 for bidding)
Corporate Fixed Deposit  above  1 Year   7.00%(+0.50 for bidding)
Nature of Loan Base Rate Plus Interest Rate
Business Loan base rate plus 1% to 3%
Agriculture Loan base rate plus 1% to 3%
Personal Loan base rate plus 2% to 4%
Real Estate Loan base rate plus 2% to 4%
Housing Loan base rate plus 1% to 3%
Hire Purchase Loan base rate plus 2% to 4%
Education Loan base rate plus 1% to 3%
Deprived Sector Loan-Retail base rate plus 1% to 3%
Deprived Sector Loan-Wholesale base rate plus up to 2%
Margin Lending base rate plus 1% to 3%
Professional Loan base rate plus 2% to 4%
Loan Against FD   2.00% above FD rate or Base Rate +2% which ever is higher at the time of Loan Disbursement 
3 Month's Average Base Rate   11.03%
Fixed Interest Rate for all type of Loan   14%
Note: क. बैदेशिक रेमिटेन्सबाट आएको रकमको खाता खोल्दा प्रकाशित ब्याजदर भन्दा १ प्रतिशत बढी ब्याज दिइने छ |
         ख. विपन्न वर्गमा प्रवाह हुने कर्जा अन्तरगत जेष्ठ नागरिक, दलित, मुक्त कमैया, वादी, हलिया, द्वन्द्व पीडित, एकल महिला तथा फरक ढंगले सक्षम व्यक्तिलाई प्रवाह गर्ने बिपन्नवर्ग कर्जाको                 प्रकाशित ब्याज दरमा १ प्रतिशित छुट दिइने छ |